Item 470 - Address by President Nelson Mandela at the South African Freedom Day Celebrations

Identity area

Reference code

ZA COM MR-S-470

Title

Address by President Nelson Mandela at the South African Freedom Day Celebrations

Date(s)

  • 1997-04-27 (Creation)

Level of description

Item

Extent and medium

Transcription of speech made by Mr Mandela

Context area

Name of creator

(18 July 1918-5 December 2013)

Biographical history

Archival history

Migrated from the Nelson Mandela Speeches Database (Sep-2018).

Immediate source of acquisition or transfer

ANC website for prepared speech. Verbatim transcript by NMF.

Content and structure area

Scope and content

Freedom Day celebrations

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

  • English

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Nelson Mandela departed from his prepared speech. Both the verbatim and prepared speeches are reproduced.

Note

TRANSCRIPT

Verbatim speech

Verbatim Speech:
General Romano;

Master of Ceremonies;

Premier of the Northern Cape;

Minister of Arts & Culture, Science & Technology;

Minister of Social Welfare;

Mayor of Upington;

General Romano;

Ladies and gentlemen;

Friends and Compatriots.

As the Premier has said three years have passed since the people of South Africa proclaimed their freedom; three years since we made a pledge to work together as a nation to bring a better life for all.

On that day, too, by our votes, we gave birth to new provinces - including your Northern Cape Province - so that government should be closer to the people and reflect the diversity of our country.

And in a process that we completed during our third Freedom Year, we voted in our millions to create democratic and non-racial councils, where they never existed before.

And so today we gather in Upington to celebrate three years of freedom with you: liberators who helped bring democracy to our land, to this province and to communities where you live; patriots who turned their backs on division, oppression and conflict, in order to found a new South Africa, a new South African nation whose watchwords are Unity Peace And Prosperity.

This year we have added cause to celebrate. Our deepest aspirations are enshrined now in the basic law of our land. The new constitution has strengthened our unity, both in the democratic manner it was written and in the hopes it embodies. It has become a cornerstone of the New Patriotism. It is a framework for undoing the legacy of our divided past and improving the quality of life.

Geagte Vriende;

Een van die kragbronne van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie waaraan ons bou, is gelee in die ruimte wat dit bied aan elke taal, kultuur en godsdiens om te groei en gedy. Ons is vandag hier in Upington bymekaar om ons eenheid te vier deur vrye uiting te gee aan die ryk verskeidenheid van ons kultuur. Dit is juis die rykdom van ons verskeidenheid wat krag en diepte verleen aan die eenheid van ons nasie.

Deur ons nasionale Vryheidsdag hier in die Noord-Kaap te vier bring ons hulde aan 'n skitterende voorbeeld van nasie-bou en versoening; ons betoon eer aan die inwoners van die provinsie - mense wat ver weg van die media-kollig, deur gesamentlike optrede een van die ergste erfenisse van vernalating in ons land, te bowe kom; ons gee erkenning aan 'n streek met 'n besielende geskiedenis en 'n kultuurskat wat vir te lank buite sig gehou is.

Hierdie deel van ons land vertoon in sy samestelling 'n rykdom van verskeidenheid, amper gelyk aan die van die nasie. Hier word 'n nuwe kenmerkende identiteit geweef uit die samekoms van Griekwa en Tswana; Khoikhoi en Afrikaner; San en Xhosa; Kleurling, Blanke, Indier en African.

Dwarsoor die land is gemeenskappe en navorsers besig om die verwronge beelde van ons geskiedenis waaraan ons vir so lank onderwerp is, reg te stel. Ons erfenis van honderde, selfs duisende, jare se beskawing word her-ontdek en in ere herstel. Die grootse verhale van die heldhaftige weerstand van trotse gemeenskappe om hul land, onafhanklikheid en waardigheid te beskerm, word nou opnuut vertel vir almal om te hoor.

Later vandag sal ons die visie van Abraham September herdenk - 'n man, gebore in slawerny, wat die besproeiing begin het waardeur hierdie streek so vrugbaar gemaak is. Op hierdie wyse sal ons help om erkenning te gee aan die kennis en vaardighede van gewone mans en vroue. Dit is daardie vaardighede en kennis wat oor die eeue hen die natuurlike bronne van ons land omskep het in die rykdom van die nasie.

Die soeke na die waarheid van ons verdeelde verlede, is 'n pynlike proses. Om te staan te kom voor die bittere kennis van die leed wat ons in die laaste jare van apartheid mekaar aangedoen het, is om as nasie die pyn weer te herleef. Maar die werksaamhede van die Waarheids- en Versoeningskommissie het vir ons bewys, meer as wat ons ooit kon gedink het, dat die waarheid helende krag besit. Ons moet van hierdie geleentheid gebruik maak om die Kommissie geluk te wens met die werk wat hulle verrig.

Ons is baie bemoedig deur die groeiende getal mense wat na vore kom om die Kommissie te help in sy pogings om die waarheid in verband met growwe skending van menseregte bloot te le; ons vertrou dat vele meer daardie voorbeeld sal volg.

Die grootste vergoeding wat aan die slagoffers gemaak kan word, en die kragtigste middel tot versoening, is die sukses wat ons sal bereik in die bou van ons nuwe samelewing.

Die nuwe Grondwet, en die plek wat dit in die harte van ons mense ingeneem het, is ons beste versekering dat Suid-Afrika nooit weer sal toelaat dat sulke vreeslike dinge gebeur nie.

Vandag sal ons ook 'n eksemplaar van die Grondwet aan die Upington Veertien oorhandig. Hul lyding, as deel van 'n onderdrukte gemeenskap, vertel die verhaal van onnoembare getal Suid-Afrikaners, hier in die provinsie en dwarsoor die land.

Toe hul teregstelling afgewag het, en daar 'n internasionale veldtog was om hul lewens gespaar te kry, het die naam van Upington wereldwyd bekend geword. Vandag stuur Upington 'n ander boodskap aan die wereld uit: naamlik, dat dit 'n plek is waar mense hande gevat het in die poging om die droom van 'n beter lewe vir almal te verwerklik; om die ideale van ons Grondwet te verwesenlik. Die vryheid wat hulle ons gehelp het om te bereik, word vandag met groot vrug benut.

Dit is inderdaad die boodskap wat dwarsoor die land weerklink soos gemeenskappe skouer aan die wiel sit om in samewerking met hul demokraties-verkose Rade hul lewens te verbeter.

Landgenote;

Dit is reg dat ons nou, hier verby die halfpad-merk van ons eerste termyn van demokratiese regering, onsself afvra: Hoe het ons as nasie gevorder met die vervulling van daardie belofte om gesamentlik ons lewens te verbeter?

Ons kan met vertroue verklaar dat die fondamente van 'n beter lewe gele is. Die regering beskik oor die regte beleidsplanne om die uitdagings voor ons aan te pak. Stadig maar seker is die beleid besig om resultate op te lewer en 'n verskil te maak aan die wyse waarop mense lewe. As regering het ons ons program van aksie verskerp en aan onsself duidelike doelwitte vir die jaar en verder vorentoe gestel. U, die mense, kan en behoort ons toespreeklik te hou vir die bereiking van daardie doelwitte.

Dit verskaf ons ontsaglik veel trots en vreugde dat daar sedert 27 April 1997, aan miljoene mense vir die eerste keer toegang tot skoon water besorg is; tot elektrisiteit; behuisingstoelae; gratis gesondheidsorg; voedingsprogramme; en grondbesit. In die begroting wat die regering sopas aanvaar het, is nog meer meddele aan maatskaplike besteding toegese sodat hierdie programme in die loop van die komende jaar verder uitgebrei kan word.

In die verband, moet ons die regering van Noord-Kaap, sowel as die van ander provinsies, gelukwens met hul planne om die fondse wat deur die nasionale regering beskikbaar gestel is, aan te wend vir versnelde lewering van basiese behoeftes.

Verder verdien die Polisie van hierdie provinsie ons gelukwensinge vir die wyse waarop hul die grootste misdaad-sindikaat in die provinsie aan die kaak gestel het.

Dit is deurbrake soos die - hier en elders - wat ons help om stadig maar seker die geveg teen misdaad te wen. Die groter middele wat die regering beskikbaar stel vir die versterking van die kriminele regsplegingstelsel, sal verder daartoe bydra. So ook die hoe-digtheid misdaadbekamping-veldtog waaraan die Polisie en 10 000 lede van di Nasionale Weermag tans deelneem.

Hierdie welslae is die gevolg van toegewyde diens deur ons Polisie en Weermag- die oorgrote meerderheid waarvan mans en vrouens is met 'n onwrikbare verbintenis tot die veiligheid en sekerheid van ons mense. Hulle moet dikwels onder baie moeilike en gevaarlike omstandighede werk. En ons doen 'n beroep om elke gemeenskap en alle gedeeltes van ons samelewing om hulle by te staan in die stryd teen misdaad en misdadigers.

Blywende en lang-termyn oplossings vir die misdaad-probleem sal voortvloei uit verbeterings in lewensomstandighede en die uitwissing van armoede. Op sy beurt, hang dit weer af van die sukses wat ons met ons ekonomiese beleid behaal.

Alles dui daarop dat ons goed op spoor is. Die verstarde ekonomie wat ons ge-erf het, is nou weer op die pad van volgehoue groei as gevolg van die toename in beleggings, produktiwiteit en uitvoere.

Die provinsies het die uitdaging aanvaar om binne die nasionale raamwerk hul eie planne vir groei en ontwikkeling uit te werk, sodat hul in staat is om die besondere behoeftes van hul streke aan te spreek, en terseldertyd by te dra tot die ekonomiese sukses van die land.

Ons het groot bewondering vir die doelgerigtheid waarmee hierdie provinsie wee soek om sy tradisionele afhanklikheid van die landbou en die mynwese, af te skud deur uit te brei na vervaardiging en toerisme. 'n Vennootskap met die privaatsektor om meer fabrieke op te reg om waarde toe te voeg tot die mynbou-produkte, kan lei tot vermeerderde werkskepping in die provinsie. En dit sal bydra tot die bervordering van uitvoere - en van die kern-oogmerke van ons ekonomiese plan.

Maak nie saak watter goeie beleid 'n regering het nie. Sonder die daadwerklike deelname van ieder en elk van ons, kan daardie planne nie slaag nie. Dit is slegs wanneer gemeenskappe betrokke raak dat ons demokrasie 'n lewende werklikheid en 'n krag vir verandering en omvorming sal word; gemeenskappe wat hul verkose verteenwoordigers tot verantwoording roep; wat hul behoeftes en wense uitspreek; wat hul vorstelle tot verbetering van sake op die tafel le; en wat hul burgerlike verpligting nakom deur hul dienste te betaal.

Ons gedeelde visie van 'n nie-rassige samelewing sal verwesenlik word, deur bewustelike optredes aan die kant van gemeenskappe en rade om die rasse-karakter van ons stede en dorpe af te breek. Daardeur sal hulle die ware aard van ons reenboog-nasie weerspieel.

Die positiewe reaksie op die hernude Masakhane veldtog, is 'n bemoedigende teken dat gemeenskappe en rade inderdaad besig is om hande te vat in die poging om ons verskeurde samelewing te herstel.

Friends;

As our new nation matures the challenges we face are shifting to the provinces and the localities in which we live. The call now on each and every one of us as we enter our fourth Freedom Year, is to roll up our sleeves.

Let us build on what has been achieved, for the sake of Unity, Peace and Prosperity.

Umanyano, Uxolo neNkqubela;

Tshwaragano, Kagiso;

Compatriots;

The foundation for a better life has been laid – Forward Ever!

Kea leboga

Sala Hantle

Note

TRANSCRIPT

Prepared Speech

Master of Ceremonies;

Premier of the Northern Cape;

Minister of Arts & Culture, Science & Technology;

Mayor of Upington;

General Romano;

Ladies and gentlemen;

Friends and Compatriots.

Three years have passed since the people of South Africa proclaimed their freedom; three years since we made a pledge to work together as a nation to bring a better life for all.

On that day, too, by our votes, we gave birth to new provinces - including your Northern Cape Province - so that government should be closer to the people and reflect the diversity of our country.

And in a process that we completed during our third Freedom Year, we voted in our millions to create democratic and non-racial councils, where they never existed before.

And so today we gather in Upington to celebrate our nation's three years of freedom with you: liberators who helped bring democracy to our land, to this province and to the communities where you live; patriots who turned their backs on division, oppression and conflict, in order to found a new South African nation whose watchwords are Unity Peace And Prosperity.

This year we have added cause to celebrate. Our deepest aspirations are enshrined now in the basic law of our land. The new constitution has strengthened our unity, both in the democratic manner it was written and in the hopes it embodies. It has become a cornerstone of the New Patriotism. It is a framework for undoing the legacy of our divided past and improving the quality of life.

Geagte Vriende;

Een van die kragbronne van die nuwe Suid-Afrikaanse nasie waaraan ons bou, is gelee in die ruimte wat dit bied aan elke taal, kultuur en godsdiens om te groei en gedy. Ons is vandag hier in Upington bymekaar om ons eenheid te vier deur vrye uiting te gee aan die ryk verskeidenheid van ons kultuur. Dit is juis die rykdom van ons verskeidenheid wat krag en diepte verleen aan die eenheid van ons nasie.

Deur ons nasionale Vryheidsdag hier in die Noord-Kaap te vier bring ons hulde aan 'n skitterende voorbeeld van nasie-bou en versoening; betoon ons eer aan die inwoners van die provinsie - mense wat ver weg van die media-kollig, deur gesamentlike optrede een van die ergste erfenisse van vernalating in ons land, te bowe kom; gee ons erkenning aan 'n streek met 'n besielende geskiedenis en 'n kultuurskat wat vir te lank buite sig gehou is.

Hierdie deel van ons land vertoon in sy samestelling 'n rykdom van verskeidenheid, amper gelyk aan die van die nasie. Hier word 'n nuwe kenmerkende identiteit geweef uit die samekoms van Griekwa en Tswana; Khoikhoi en Afrikaner; San en Xhosa; Keurling, Blanke, Indier en African.

Dwarsoor die land is gemeenskappe en navorsers besig om die verwronge beelde van ons geskiedenis waaraan ons vir so lank onderwerp is, reg te stel. Ons erfenis van honderde, selfs duisende, jare se beskawing word her-ontdek en in ere herstel. Die grootse verhale van die heldhaftige weerstand van trotse gemeenskappe om hul land, onafhanklikheid en waardigheid te beskerm, word nou opnuut vertel vir almal om te hoor.

Later vandag sal ons die visie van Abraham September herdenk - 'n man, gebore in slawerny, wat die besproeiing begin het waardeur hierdie streek so vrugbaar gemaak is. Op hierdie wyse sal ons help om erkenning te gee aan die kennis en vaardighede van gewone mans en vroue. Dit is daardie vaardighede en kennis wat oor die eeue hen die natuurlike bronne van ons land omskep het in die rykdom van die nasie.

Die soeke na die waarheid van ons verdeelde verlede, is 'n pynlike proses. Om te staan te kom voor die bittere kennis van die leed wat ons in die laaste jare van apartheid mekaar aangedoen het, is om as nasie die pyn weer te herleef. Maar die werksaamhede van die Waarheids- en Versoeningskommissie het vir ons bewys, meer as wat ons ooit kon gedink het, dat die waarheid helende krag besit. Ons moet van hierdie geleentheid gebruik maak om die Kommissie geluk te wens met die werk wat hulle verrig.

Ons is baie bemoedig deur die groeiende getal mense wat na vore kom om die Kommissie te help in sy pogings om die waarheid in verband met growwe skending van menseregte bloot te le; ons vertrou dat vele meer daardie voorbeeld sal volg.

Die grootste vergoeding wat aan die slagoffers gemaak kan word, en die kragtigste middel tot versoening, is die sukses wat ons sal bereik in die bou van 'n nuwe samelewing.

Die nuwe Grondwet, en die plek wat dit in die harte van ons mense ingeneem het, is ons beste versekering dat Suid-Afrika nooit weer sal toelaat dat sulke vreeslike dinge gebeur nie.

Vandag sal ons ook 'n eksemplaar van die Grondwet aan die Upington Veertien oorhandig. Hul lyding, as deel van 'n onderdrukte gemeenskap, vertel die verhaal van onnoembare getal Suid-Afrikaners, hier in die provinsie en dwarsoor die land.

Toe hul teregstelling afgewag het, en daar 'n internasionale veldtog was om hul lewens gespaar te kry, het die naam van Upington wereldwyd bekend geword. Vandag stuur Upington 'n ander boodskap aan die wereld uit: naamlik, dat dit 'n plek is waar mense hande gevat het in die poging om die droom van 'n beter lewe vir almal te verwerklik; om die ideale van ons Grondwet te verwesenlik. Die vryheid wat hulle ons gehelp het om te bereik, word vandag met groot vrug benut.

Dit is inderdaad die boodskap wat dwarsoor die land weerklink soos gemeenskappe skouer aan die wiel sit om in samewerking met hul demokraties-verkose Rade hul lewens te verbeter.

Landgenote;

Dit is reg dat ons nou, hier verby die halfpad-merk van ons eerste termyn van demokratiese regering, onsself afvra: Hoe het ons as nasie gevorder met die vervulling van daardie belofte om gesamentlik ons lewens te verbeter?

Ons kan met vertroue verklaar dat die fondamente van 'n beter lewe gele is. Die regering beskik oor die regte beleidsplanne om die uitdagings vor ons aan te pak. Stadig maar seker is die beleid besig om resultate op te lewer en 'n verskil te maak aan die wyse waarop mense lewe. As regering het ons ons program van aksie verskerp en aan onsself duidelike doelwitte vir die jaar en verder vorentoe gestel. U, die mense, kan en behoort ons toespreeklik te hou vir die bereiking van daardie doelwitte.

Dit verskaf ons ontsaglik veel trots en vreugde dat daar sedert 27 April 1997, aan miljoene mense vir die eerste keer toegang tot skoon water besorg is; tot elektrisiteit; behuisingstoelae; gratis gesondheidsorg; voedingsprogramme; en grondbesit. In die begroting wat die regering sopas aanvaar het, is nog meer meddele aan maatskaplike besteding toegese sodat hierdie programme in die loop van die komende jaar verder uitgebrei kan word.

In die verband, moet ons die regering van Noord-Kaap, sowel as die van ander provinsies, gelukwens met hul planne om die fondse wat deur die nasionale regering beskikbaar gestel is, aan te wend vir versnelde lewering van basiese behoeftes.

Verder verdien die Polisie van hierdie provinsie ons gelukwensinge vir die wyse waarop hul die grootste misdaad-sindikaat in die provinsie aan die kaak gestel het.

Dit is deurbrake soos die - hier en elders - wat ons help om stadig maar seker die geveg teen misdaad te wen. Die groter middele wat die regering beskikbaar stel vir die versterking van die kriminele regsplegingstelsel, sal verder daartoe bydra. So ook die hoe-digtheid misdaadbekamping-veldtog waaraan die Polisie en 10 000 lede van di Nasionale Weermag tans deelneem.

Hierdie welslae is die gevolg van toegewyde diens deur ons Polisie - die oorgrote meerderheid waarvan mans en vrouens is met 'n onwrikbare verbintenis tot die veiligheid en sekerheid van ons mense. Hulle moet dikwels onder baie moeilike en gevaarlike omstandighede werk. En ons doen 'n beroep om elke gemeenskap en alle gedeeltes van ons samelewing om hulle met by te staan in die stryd teen misdaad en misdadigers.

Blywende en lang-termyn oplossings vir die misdaad-probleem sal voortvloei uit verbeterings in lewensomstandighede en die uitwissing van armoede. Op sy beurt, hang dit weer af van die sukses wat ons met ons ekonomiese beleid behaal.

Alles dui daarop dat ons goed op spoor is. Die verstarde ekonomie wat ons ge-erf het, is nou weer op die pad van volgehoue groei as gevolg van die toename in beleggings, produktiwiteit en uitvoere.

Die provinsies het die uitdaging aanvaar om binne die nasionale raamwerk hul eie planne vir groei en ontwikkeling uit te werk, sodat hul in staat is om die besondere behoeftes van hul streke aan te spreek, en terseldertyd by te dra tot die ekonomiese sukses van die land.

Ons het groot bewondering vir die doelgerigtheid waarmee hierdie provinsie wee soek om sy tradisionele afhanklikheid van die landbou en die mynwese, af te skud deur uit te brei na vervaardiging en toerisme. 'n Vennootskap met die privaatsektor om meer fabrieke op te reg om waarde toe te voeg tot die mynbou-produkte, kan lei tot vermeerderde werkskepping in die provinsie. En dit sal bydra tot die bervordering van uitvoere - en van die kern-oogmerke van ons ekonomiese plan.

Maak nie saak watter goeie beleid 'n regering het nie. Sonder die daadwerklike deelname van ieder en elk van ons, kan daardie planne nie slaag nie. Dit is slegs wanneer gemeenskappe betrokke raak dat ons demokrasie 'n lewende werklikheid en 'n krag vir verandering en omvorming sal word; gemeenskappe wat hul verkose verteenwoordigers tot verantwoording roep; wat hul behoeftes en wense uitspreek; wat hul vorstelle tot verbetering van sake op die tafel le; en wat hul burgerlike verpligting nakom deur hul dienste te betaal.

Ons gedeelde visie van 'n nie-rassige samelewing sal verwesenlik word, deur bewustelike optredes aan die kant van gemeenskappe en rade om die rasse-karakter van ons stede en dorpe af te breek. Daardeur sal hulle die ware aard van ons reenboog-nasie weerspieel.

Die positiewe reaksie op die hernude Masakhane veldtog, is 'n bemoedigende teken dat gemeenskappe en rade inderdaad besig is om hande te vat in die poging om ons verskeurde samelewing te herstel.

Friends;

As our new nation matures the challenges we face are shifting to the provinces and the localities in which we live. The call now on each and every one of us as we enter our fourth Freedom Year, is to roll up our sleeves.

Let us build on what has been achieved, for the sake of Unity, Peach and Prosperity.

Umanyano, Uxolo neNkqubela;

Tshwaragano, Kagiso le Katlego;

Compatriots;

The foundation for a better life has been laid - Forward Ever!

________________________________________________________________________________

TRANSLATION OF ORIGINAL ABOVE

Master of Ceremonies;

Premier of the Northern Cape;

Minister of Arts & Culture, Science & Technology;

Mayor of Upington;

General Romano;

Ladies and gentlemen;

Friends and Compatriots.

Three years have passed since the people of South Africa proclaimed their freedom; three years since we made a pledge to work together as a nation to bring a better life for all.

On that day, too, by our votes, we gave birth to new provinces - including your Northern Cape Province - so that government should be closer to the people and reflect the diversity of our country.

And in a process that we completed during our third freedom year, we voted in our millions to create democratic and non-racial councils, where they never existed before.

And so today we gather in Upington to celebrate our nation's three years of freedom with you: liberators who helped bring democracy to our land, to this province and to the communities where you live; patriots who turned their backs on division, oppression and conflict, in order to found a new South African nation whose watchwords are unity, peace and prosperity.

This year we have added cause to celebrate. Our deepest aspirations are enshrined now in the basic law of our land. The new constitution has strengthened our unity, both in the democratic manner it was written and in the hopes it embodies. It has become a cornerstone of the new patriotism. It is a framework for undoing the legacy of our divided past and improving the quality of life.

Dear friends;

The strength of the new South African nation we are building lies in the room it gives for each and every language, culture and religion to flourish. These have the same power to unite us as the international achievements of our sports men and women. That is why we are celebrating our unity by giving free reign to the rich diversity of our cultures in every province. That is why we are here in Upington.

In holding the national Freedom Day celebrations in the Northern Cape, we are paying tribute to a shining example of nation-building and reconciliation; to people who - away from the legacy of neglect as great as anywhere else in our country; to a region with an inspiring history and richness of culture that has been too long hidden from view.

In a part of our country almost as diverse as the whole nation, a new distinctive identity is being woven from the strands of Griqua and Tswana; Khoikhoi and Afrikaner, San and Xhosa; Coloured, White, Indian and African.

Across our land communities and researchers are working to undo the distorted accounts of our history forced on us by colonialism and apartheid. Our legacy of hundreds, indeed thousands, of years of civilisation in South Africa is being recovered. The epic resistance of proud communities defending land, independence and dignity is being told for all to hear.

Later today we will be commemorating the vision of Abraham September, a man born in slavery, who began the irrigation that makes this such a fertile area. In doing so, we will be helping give recognition to the skills and knowledge of ordinary people which over centuries have turned the rich natural resources of our country into the wealth of our nation.

As we seek to know the truth about our divided past, nothing is more painful than confronting the terrible hurts that we inflicted on each other during the last decades of apartheid rule. But the work of the Truth and Reconciliation Commission has shown us, beyond what anyone could have foreseen, the power of the truth to heal. We should take this opportunity to congratulate the TRC for the work they are doing.

We are encouraged at the growing numbers willing to help the commission uncover the truth about human rights abuses, and hope that their example will be followed by many more.

The best recompense that can be made to the victims, and the most powerful substance for reconciliation, is our success in building a new society.

The new constitution, and its place in the hearts of our people, is a powerful assurance that never again will South Africa allow such things to happen.

Today we will also be presenting a copy of this document to the Upington Fourteen. Their suffering, as part of a community afflicted by repression, represents that of many, many of our people, in the Northern Cape and in South Africa as a whole.

When they were on Death Row the name of Upington became known across the world as the international community campaigned to save their lives. Today Upington is sending a different message to the world - that it is a town whose people have joined hands in striving to make a reality of the vision of a better life for all that is embodied in our Constitution. We are saying that the freedom they helped us achieve is being put to good use.

This is a message that is heard across the country as communities get down to work with their new democratic councils to improve their lives.

Compatriots;

It is right that we ask ourselves, now that we are halfway through our country's first democratically elected government: What progress have we made as a nation in fulfilling our pledge to work together to improve our lives.

We can say with confidence that the foundation for a better life has been laid. Government has the right policies for the challenges South Africa faces. Slowly but surely the policies are taking effect and making a difference to the way people live. As a government we have sharpened our programme of action and set ourselves concrete targets for this year and beyond to which you, the people must hold us.

We take immense pride and joy in the fact that since 27 April 1994, millions have for the first time experienced access to clean water; electricity; housing subsidies; free health care, nutrition programmes and land. In the budget that government has just adopted we shifted still more resources to social spending so that these programmes can be extended during the coming year.

In this regards we should congratulate the Northern Cape Provincial government - and other provinces - for their plans to use funds provided by the national government, to speed up delivery of basic needs.

We also congratulate the Northern Cape police for their work in uncovering the province's largest organised crime syndicate.

Such breakthroughs, here and elsewhere, are helping us turn the tide against crime. They will be boosted by the increased resources which government is providing to the criminal justice system. They will be strengthened by the high-density crime prevention operation by police and 10 000 members of the SANDF throughout the country which is taking place right now.

The successes that are being made are the result of dedicated work by our police service. The great majority are men and women committed to the safety and security of our people. We acknowledge the work they are doing, often under difficult and dangerous conditions. And we urge every community and each sector of our society to join hands with them to defeat the criminals.

Lasting and long-term solutions to the problem of crime will come from the improvements in living conditions and the eradication of poverty. In turn that will be made possible by the success of our economic policies.

All the signs point to our being on track. The stagnant economy we inherited is now on a path of sustained growth as investment, productivity and exports increase.

Our provinces are facing up to the challenge of devising their own growth and development strategies within the national framework, so that they can deal with the special needs and contribute to the country's economic success.

We admire the determination of your province to find ways of breaking from dependence on agriculture and a shrinking mining sector by diversifying into manufacturing and tourism. With the help of the private sector your plans to establish more factories to add value to the products of mining could not only create jobs in the province - they can help us in one of the primary economic goals of boosting exports.

However good the policies of the government are, national or provincial, nothing will come of them without the active participation of each and every one of us. Our democracy will become a living reality and a force for transformation only when communities become involved, calling their elected representatives to account, voicing their needs and their ideas for improving things, and paying for services.

Our shared vision of a non-racial society will be realised through bold and conscious action by communities and councils to deracialise our towns and cities so that they reflect the character of the rainbow nation we are building.

The response to the renewed Masakhane Campaign encourages us to believe that communities and councils are indeed joining hands in order to repair the tattered fabric of our society.

Friends;

As our new nation matures the challenges we face are shifting to the provinces and the localities in which we live. The call now on each and every one of us as we enter our fourth freedom year, is to roll up our selves.

Let us build on what has been achieved, for the sake of unity, peace and prosperity.

Umanyano, Uxolo neNkqubela;

Tshwaragano, Kagiso le Katlego

Compatriots;

The foundation for a better life has been laid - Forward Ever!

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Acquisition method: Audio Recording ; Source: Verbatim transcript by NMCMANC Website. Accessioned on 22/06/2012 by Kelsey Duinkerken

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places